پلیمر چیست ؟

به مواد شیمیایی گفته میشود که از چندین واحد تکرار شونده تشکیل شده باشد هر واحد تکرار شونده “مر” و چندین واحد تکرار شونده را “پلی”نامیده  که از تجمع چندین مونومر ,پلیمر حاصل میگردد.

پلیمر ها به  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های{ترموست و ترموپلاست و الاستومرها} تقسیم بندی میشوند:

ترموست ها: موادی که در اثر حرارت سفت و سخت میشوند به اصطلاح دیگر ست میشوند مثل دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی  قابلمه .

چند نمونه از رزینهای گرماسخت عبارتند از رزین های اپوکسی رزین هتی فنولی ونیل استر ها و پلی امید ها

ترموپلاست‌ها :موادی که در اثر حرارت نرم میشوند و شره میکنند و به مایعی چسبناک تبدیل میشوند و این قابلیت به آن ها ویژگی را میدهند تا چندین بار مورد استفاده قرار بگیرند و به دلیل تحمل بسیار بالایی که در تحمل وزن  دارند ایگزین فلزات میشوند مثال بسیار خوبی از ترموپلاست ها ظروف پلی‌اتیلنی هستند که در اثر حرارت نرم میشوند.

چند نمونه از  گرمانرم ها عبارتند از پلی استرها نایلونها ترفتالات ها پلی اتر ایماید ها .

الاستومر ها: موادی که در اثر وارد شدن نیرویی کم تغییر طول بسیار زیادی داردو پس از حذف تنش ابعاد نمونه به حالت اولیه باز میگردد  و فاقد قابلیت بازیافت   میباشد و فرآیند پذیری سختی نیز دارد الاستومر ها حتما باید دارای عامل پخت باشد تا بتواند قابلیت کشسانی داشته باشد زیرا عامل پخت مثل پین عمل کرده و حالت ارتجاعی را سبب میشود در غیر این صورت ماده از خود رفتار ویسکوز نشان میدهد  .از مهم ترین آن ها میتوان به NR وBRو SBR  اشاره کرد

پلیمر چیست

رزین های اپوکسی:

رزین هایی که گروه بزرگی از ترموست ها هستند که شامل گروه اپوکسی CH-CH2O میباشند .رزین های اپوکسی در صنعت نظامی و هنر و عایق و پوششی کاربرد دارند.این رزین ها مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی و مواد شیمیایی دارند .قیمت بالایی دارند این مواد در مقایسه با مواد پلی استر مقاومت فوق العاده‌ای در برابر آب و مواد شیمیایی دارند .

ویژگی های این رزین :

  1. خواص مکانیکی خوب
  2. عایق الکتریکی خوب
  3. چسبندگی عالی به بسیاری از مواد
  4. چسبندگی عالی به بسیاری از مواد
  5. مقاومت شیمیایی خوب
  6. جمع شدگی کم پس از پخت

کاربرد های این رزین

چسبها , ساخت قطعات کامپوزیتی, کفپوشها , رنگها،رزین های نانو

رزین های پلی استر:

این رزین ها دارای دو نوع اشباع و غیر اشباع میاشد و تفاوت عمده این رزین های در وجود باند دوگانه کربن کربن میباشد .در پلی استر اشباع به دلبل فقدان این پیوند امکان شبکه ای شدن وجود ندارد و ساختار منعطف تر است و رفتار این رزین مانند رزین های گرما نرم میباشد اما پلی استر های غیر اشباع به تنهایی میتواند منجر به تولید پلی استری خواهد شد که دارای اتصالات شبکه‌ای بالا خواهد بود .

ویژگی این رزین ها

1.جمع شدگی کمی دارند

2.رزین های مقاوم درذ برابر ژل کوت ها میباشند

3.مقاوم در برابر مواد شیمیایی و اشتعال میباشند

4.رزین هایی با نشر کم مونومر استایرن (این مونوم نقش رقیق کننده و عامل پخت دارد )

5.منعطف

2 دیدگاه.

Call Now Button