ترمیم قیرگونی و ایزوگام پشت بام 

برای ترمیم ایزووگام روش های مختلفی وجود دارد شامل ترمیم اورلب ،عایق سفید یا رنگی کل پشت بام و عایق مسلح رنگی کل پشت بام

چگونه بفهمیم ایزوگام به ترمیم نیاز دارد؟

اگر می خواهید مطمئن باشید که ایزوگام پشت بام نیاز به ترمیم دارد یا نه و از محل احتمالی چکه و نشتی ایزوگام جلوگیری کنید و  جلوی خسارت را پیش از وقوع آن بگیرید. و پیش از بروز نم و نشتی در خانه چگونه می‌توان فهمید که ایزوگام نیاز به ترمیم یا تعویض دارد.

سطح  پشت بام را شستشو دهید تا لایه های اضافی جرم و خاک از روی ایزوگام برداشته شود تا بتوانید ایزوگام را به دقت بررسی کنید.  هرگونه پوسیدگی، خراش، سوراخ شدگی ،تبله کردن ایزوگام نشان از وجود نشتی در ایزوگام است و با ترمیم به موقع و سریع آن‌ها می‌تواند از خرابی‌های بعدی، ایجاد نم در سقف و دیوارهای ساختمان جلوگیری کند. لب اتصال ایزوگام ها را به هم مورد توجه بیشتری قرار دهید معمولا از اورلب ها و لب اتصال ایزوگام به دیوار جان پناه بیشترین مورد نشتی آب مشاهده شده است ،ایزوگام پوسیده و کهنه، ایزگامی که لایه آلومینیومی بالایی آن رفته باشد و نازک شده باشد، ایزوگامی که تار و پود لایه‌های زیرین آن مشخص باشد نیاز به تعویض یا عایق کاری کلی  دارد.

ترمیم ایزوگام با عایق نانو

روش های ترمیم ایزوگام:

1-لکه گیری ایزوگام :

نقاطی از ایزوگام که سرواخ شده است یا ترک دارد به صورت موردی با عایق فلکس استون می توان ترمیم کرد .

عایق فلکس استون :عایق فلکس استون یک عایق الاستیکی و در رنگ های سفید ،کرم،سبز، اخرا، آبی و طوسی می باشد ، این عایق  نیازی به حرارت و شعله ندارد و اجرای آن بسیار ساده است و با قلم مو و یا غلطک عایق بر روی سطح مورد نظر اجرا می شود و بعد از دوساعت از اجرا خشک می شود میزان مصرف این عایق در هر مرحله اجرا به ازای هر متر مربع 250 گرم می باشد یک سطل 10 کیلوی این عایق در هر لایه اجرا 40 متر مربع را عایق کاری می کند. بهتر است این عایق در دو لایه اجرا شود. 

2- ترمیم اورلب های ایزوگام و نقاط اسیب دیده:

معمولا نشت آب ایزوگام از قسمت اورلب ها (لب اتصال دو ایزوگام به هم) می باشد و از قسمت اورلب ها ایزوگام ها از هم جدا می شوند و برای این قسمت ها برای استحکام و یکپارچگی سطح با توری مش افرا و عایق دوجزئی افرا را پوشش دهید .

روش ترمیم اورلب ها : توری مش را 20 سانتی برش دهید و در وسط اورلب ها قرار دهید به حوی که 10 سانتی متر از توری مش در یک قسمت ایزوگام و 10 سانتی متر هم بر روی ایزوگام دیگر قرار بگیرد و بعد با عایق دوجزئی معدنی افرا AF730 با قلم مو روی توری مش را پوشش دهید به نحوی که توری مش کاملا محو شود.(عایق دوجزئی دو بار باید اجرا شود به فاصله خشک شدن لایه قبل)

هزینه ترمیم اورلب های ایزوگام: یک پشت بام صد متری حدودا 15 متر اورلب دارد که به 15 متر توری مش عایق افرا و یک پک 25 کیلوی عایق دوجزئی معدنی  نیاز دارد.

عایق پشت بام نانو

3- ترمیم کلی ایزوگام:

جهت ترمیم کلی پشت بام ایزوگام شده باید در قسمت اسیب پذیرمثل اورلب ها و لب اتصال ایزوگام به دیوار با توری مش مقاوم سازی شود و سپس با عایق رطوبتی و حرارتی به صورت یک پارچه عایق کاری شود.

روش ترمیم کلی ایزوگام پشت بام:

  1. برای افزایش چسبندگی عایق به سطح ایزوگام ابتدا با عایق کوتینگ نفوذگر افرا af630 روی کل پشت بام پرایمر ایجاد شود عایق کوتینگ را به نسبت 1 به 1 با آب مخلوط کرده و با قلم مو یا غلطک بر روی سطح پشت بام اجرا کنید.
  2. توری مش افرا را به عرض 20 سانتی برش داده شود و در قسمت اورلب و لب اتصال ایزوگام به دیوار قرار دهید و سپس با عایق دوجزئی معدنی af730 توری ها ره سطح ایزوگام بچسبانید (با قلم مو عایق دوجزئی را بر روی توری مش اجرا کنید) عایق دوجزئی باید دوبار بر روی توری مش اجرا شود تا سطح توری مش محو شود زیر عایق دوجزئی
  3. عایق فلکس استون را با قلم مو یا غلطک بر روی پشت بام اجرا کنید (دو بار)
ترمیم ایزوگام
اجرای عایق فلکس استون رنگی بر روی پشت بام

4- عایق کاری کلی ایزوگام:

عایق کاری کلی شامل اجرای عایق مسلح رنگی بر روی پشت بام می باشد و شامل اجرای محصول پرایمر ، توری مش ،عایق دوجزئی و عایق فلکس استون بر روی سطح پشت بام می باشد.

روش اجرای عایق کاری کلی بر روی سطح ایزوگام:

  1. بعد از شست شوی کامل پشت بام ابتدا با عایق کوتینگ نفوذگر روی سطح ایزوگام پرایمر اجرا شود.
  2. توری مش عایق کاری بر روی سطح پشت بام پهن شود و با عایق دوجزئی معدنی افرا AF730 بر روی سطح توری با قلم مو عایق اجرا شود تا توری کاملا به سطح پشت بام بچسبد.
  3. عایق دوجزئی یک تا دو مرحله دیگر بر روی سطح ایزوگام اجرا شود تا کاملا توری محو شود.
  4. عایق فلکس استون رنگی با قلم مو یا غلطک دو مرحله به فاصله خشک شدن مرحله قبل بر روی سطح عایق دوجزئی اجرا شود.
ترمیم ایزوگام با عایق نانو
بهترین پوشش بر روی ایزوگام
اجرای عایق فلکس استون رنگی بر روی ایزوگام
ترمیم ایزوگام
بهترین پوشش بر روی ایزوگام
اجرای توری مش عایق کاری بر روی ایزوگام پشت بام
ترمیم ایزوگام
بهترین پوشش بر روی ایزوگام
اجرای پرایمر برای افزایش چسبندگی عایق بر روی ایزوگام

5-ایجاد ملات بر روی پشت بام و بعد عایق کاری:

این روش بهترین راه کار دائمی برای عایق بندی روی ایزوگام می باشد که ضمن زیبایی به سطح پشت بام به دلیل وزن ملات بر روی ایزوگام مانع از تبه کردن احتمالی ایزوگام می گردد و افزایش کیفیت عایق بندی پشت بام .برای اجرای این روش با چسب همه کاره و ماسه و سیمان یک ملات به ضخامت 8 سانت بر روی سطح ایزوگام اجرا می شود و سپس عایق مسلح رنگی بر روی سطح بتن که بهترین بستر برای اجرای عایق بندی می باشد اجرا می شود.

ترمیم ایزوگام

چرا ایزوگام خراب می‌شود؟

از آنجایی که ایزوگام در طول روز در معرض نور خورشید قرار دارد و همانطور که همه می‌دانند اشعه فرابنفش (UV) از پرتوهای مخرب خورشید است؛ پس رویارویی ممتد با پرتو فرابنفش یکی از عوامل ایجاد خرابی و پوسیدگی ایزوگام است.

انبساط و انقباض هم که در طول روز و سپس در طول شب اتفاق می‌افتد نیز در پوسیدگی و خرابی ایزوگام موثر است. این عامل در مناطقی که اختلاف دمای شب روز در آن‌ها زیاد است مانند مناطق بیابانی، بزرگترین عامل خرابی ایزوگام است.

تبخیر مواد فرار نفتی از قیر ایزوگام و خشک شدن بیش از حد آن نیز از عاملان طبیعی خرابی ایزوگام است. هر چند وجود لایه آلومینیومی برای محافظ از قیر و لایه‌های درونی ایزوگام روی آن تعبیه شده است ولی این لایه تا زمان مشخصی می‌تواند از ایزوگام محافظت کند و در طول زمان کارایی خود را از دست می‌دهد.

عامل دیگر، محیطی و فیزیکی است. برخورد هر گونه شئی تیز مانند میخ، اشیاع فلزی بدون محافظ و … باعث ایجاد خراش، بریدگی و … در ایزوگام می‌شود. مسبب برخی از این خرابی‌های فیزیکی را می‌توان پایه‌های فلزی کولرهای آبی و ناودان‌ها دانست. بهتر است برای عدم بروز این مشکلات از پایه‌های سیمانی استفاده شود و لایه ایزوگام روی آن‌ها کشیده شود. و برای آسیب رسیدن کمتر به ایزوگام یک لایه سیمانکاری نیز روی آن انجام شود. همچنین لازم است دو لایه ایزوگام بر روی جاهایی که ناودان قرار دارد، اجرا شود.

ترمیم ایزوگام

4 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

Call Now Button